गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

फलेवास, पर्वत

एल्बमहरु


आ. व २०७७/०७८ मा सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरु

आ.व.०७९/८० मा सम्पादित कार्यक्रमहरु

आ.व.०७९/८० मा सम्पादित कार्यक्रमहरु

आ.व.०७९/८० मा सम्पादित कार्यक्रमहरु

आ.व.०७९/८० मा सम्पादित कार्यक्रमहरु

आ.व.०७९/८० मा सम्पादित कार्यक्रमहरु

आ.व.०७९/८० मा सम्पादित कार्यक्रमहरु

नागरिक आरोग्य समुहहरु

संगठितरुपमा योग

विश्व योग दिवस

राष्ट्रिय योग दिवस

जेष्ठ नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम

पुस्ताहस्तान्तरण

महिला स्वयंसेविका अभिमुखीकरण

नि:शुल्क आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर

जीवनशैली परिवर्तन

विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा

तालिम

वार्षिक समिक्षा

अनुगमन समन्वय

२०८०-२०८१ मा सम्पादित कार्यक्रमहरु