गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

फलेवास, पर्वत

नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र


आ.व २०७७/७८ को संघ सशर्त अनुदान तर्फको कार्यक्रम अनुसार नागरिक आरोग्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका-२०७६ बमोजिम यस पर्वत जिल्लाका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था नभएका स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरी एक केन्द्रमा १ कविराज/वैद्य र १ कार्यालाय सहयोगी रहने गरी ३ वटा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरु निम्नासुसर स्थापना गरिएको छ ।

१) नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, कुश्मा-५,पर्वत

२) नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, महाशिला-५,पर्वत

३) नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र,जलजला-४, पर्वत

 नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरुको कर्मचारी विवरण

कार्यालय कर्मचारी को नाम थर

(करार)

पद फोन नं
१)नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, जलजला गा.पा–४,मल्लाज, पर्वत

 

-रामचन्द्र पौडेल, -कविराज, पाचौ -९८४७६२४६३८
-मनिता मल्ल -कार्यालय सहयोगी  
२)नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, महाशिला गा.पा–५ लुंखु, पर्वत

 

-सन्तोष चौधरी -कविराज, पाचौ -९८६८९९७७१८
-कृष्ण प्रसाद शर्मा -कार्यालय सहयोगी  
३) नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, कुश्मा न.पा–४, पर्वत

 

-मन्जु के.सी -कविराज, पाचौ -९८४६१९८४४३
-सुनिता शर्मा -कार्यालय सहयोगी