गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

फलेवास, पर्वत

नागरिक वडापत्र


क्र स उपलब्ध सेवासुबिधा विवरण समय सेवाग्राहिले पुर्याउनुपर्ने प्रमाण र प्रक्रिया लाग्ने शुल्क लाग्ने समय जिम्मेवार शाखा तथा प्रशासन गुनासो सुन्ने अधिकारी कैफियत
बिरामीको नाम दर्ता १० बजे देखि ३ बजे सम्म बिरामी दर्ता शाखामा सम्पर्क गर्ने निशुल्क तुरुन्त नाम दर्ता शाखाको कर्मचारी कार्यालय प्रमुख  
स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचार सेवा १० बजे देखि ३ बजे सम्म नाम दर्ता गरि स्वास्थ्य परिक्षण शाखामा सम्पर्क गर्ने निशुल्क तुरुन्त चिकित्सक/ वरिष्ठ कविराज/कविराज निरीक्षक/कविराज कार्यालय प्रमुख  
औषधि वितरण सेवा  

१० बजे देखि ३ बजे सम्म

स्वास्थ्य परिक्षण  गरि औषधि वितरण शाखामा सम्पर्क गर्ने निशुल्क तुरुन्त वैद्य निरीक्षक/ वरिष्ठ वैद्य/ वैद्य कार्यालय प्रमुख  
 पूर्वकर्म/ पंचकर्म सेवा १० बजे देखि ३ बजे सम्म स्वास्थ्य परिक्षण  गरि चिकित्सकको सिफारिस सहित पंचकर्म शाखामा सम्पर्क गर्ने निशुल्क तुरुन्त चिकित्सक/ प्राविधिक कर्मचारी कार्यालय प्रमुख  
जेष्ठ नागरिकको लागि रसायन औषधि वितरण १० बजे देखि ३ बजे सम्म नागरिकता को फोटोकपी तथा चिकित्सकको सिफारिस निशुल्क तुरुन्त वैद्य निरीक्षक/ वरिष्ठ वैद्य/ वैद्य कार्यालय प्रमुख  
स्तनपायी आमालाई दुग्धबर्धक औषधि वितरण १० बजे देखि ३ बजे सम्म जन्मदर्ता प्रमाणपत्र को फोटोकपी तथा चिकित्सकको सिफारिस निशुल्क तुरुन्त वैद्य निरीक्षक/ वरिष्ठ वैद्य/ वैद्य कार्यालय प्रमुख  
जडिबुटी तथा स्वस्थ जीवनशैली संबन्धि परामर्श सेवा ३ बजे देखि ५ बजे सम्म शुक्रबार १२ बजे देखि ३ बजे सम्म परामर्श सेवा कक्षमा सम्पर्क गर्ने निशुल्क तुरुन्त चिकित्सक/ प्राविधिक कर्मचारी कार्यालय प्रमुख  
निजि स्वास्थ्य संस्था दर्ता/नबिकरण सम्बन्धि सेवा १० बजे देखि ३ बजे सम्म

शुक्रबार १० बजे देखि३ बजे सम्म

प्रशासन शाखा निशुल्क   प्रशासन शाखाको कर्मचारी कार्यालय प्रमुख  
प्रयोगशाला सेवा १० बजे देखि ३ बजे सम्म ल्याब कक्ष नियमानुसार   ल्याब कर्मचारी/प्राविधिक कार्यालय प्रमुख