गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

फलेवास, पर्वत

डा.कमलराज अधिकारीलाई स्वागतजिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मुस्तांगबाट सरुवा भइ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र पर्बत आउनु भएका डा.कमलराज अधिकारीलाई यस जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वागत गरियको छ 

Download: डा.कमलराज अधिकारीलाई स्वागत