गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

फलेवास, पर्वत

प्रयोगशाला सेवा सुचारू भएको सम्बन्धमा।यस कार्यालयमा मिति २०८०।०४।०१ बाट बन्द रहेको प्रयोगशाला सेवा मिति २०८०।०६।१५ बाट सूचारू गरिएको जानकारी गराइन्छ। विरामी जाँचमा आवश्यक देखिएका र नियमित प्रयोगशाला सेवा लिनुपर्ने विरामीले यस कार्यालयमा सम्पर्क राखी फाइदा लिनुहोला।